PRYWATNOŚĆ

Ochrona danych 

Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe z reguły bez podawania danych osobowych. Ewentualne pobieranie danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres lub adresy e-mail) odbywa się, o ile jest to możliwe, to w sposób dobrowolny. Dane te nie są zasadniczo przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody ich właściciela.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji drogą internetową przez e-mail) może nie być w pełni bezpieczna. Nie ma możliwości zapewnienia całkowitej ochrony danych przed dostępem osób trzecich.

Wyraźnie zabronione jest wykorzystywanie danych kontaktowych, podanych w ramach obowiązku umieszczania danych firmowych, przez osoby trzecie do przesyłania niezainicjowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operator strony zastrzega sobie wyraźnie podjęcie środków prawnych w przypadku nieproszonego przesyłania informacji reklamowych, np. poprzez e-maile spamowe. 

Polityka prywatności dotycząca korzystania z wtyczek Facebooka (przycisk polubienia)

Z naszymi stronami zintegrowano wtyczki sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku polubienia („Lubię to”) umieszczonych na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć pod tym adresem: developers.facebook.com/docs/plugins/.

W momencie odwiedzania naszej strony nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z przeglądarką użytkowanika i serwerem Facebook. Facebook otrzymuje wtedy informację, że użytkownik o danym adresie IP odwiedził naszą stronę internetową. W momencie kliknięcia przycisku Facebooka „Lubię to” i jednoczesnym zalogowaniu na swoim koncie Facebooka można połączyć treści z naszych stron internetowych z własnym profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przyporządkować wizytę na naszych stronach z danym kontem użytkownika. Należy podkreślić, że jako oferent stron nie otrzymujemy informacji na temat treści przekazywanych danych i ich wykorzystywaniu na Facebooku. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka na stronie de-de.facebook.com/policy.php

Jeżeli użytkownik nie życzy sobie powiązania przez Facebook wizyty na naszej stronie do odpowiedniego profilu na Facebooku, wówczas wystarczy wylogować się z konta Facebooka.

Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google +1

Zbieranie i przekazywanie informacji:

Za pomocą przycisku Google +1 można publikować informacje na całym świecie. Poprzez przycisk Google +1 użytkownik oraz inni użytkownicy mogą otrzymać spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów. Przez Google zapisywane są zarówno treści wyróżnione przez użytkowników symbolem +1, jak i informacje o stronie przeglądanej przy kliknięciu +1. Indywidualne +1 mogą być wyświetlane wraz z nazwą użytkownika i jego zdjęciem w serwisach Google lub w wynikach wyszukiwania bądź w profilu Google lub w innych miejscach na stronach internetowych lub wyświetleniach w Internecie.

Google zapisuje informacje o aktywności w zakresie +1 z myślą o poprawie usług Google dla danego i innych użytkowników. W celu skorzystania z przycisku Google +1 wymagane jest posiadanie widocznego globalnie publicznego profilu Google, który musi zawierać co najmniej wybraną dla profilu nazwę. Nazwa ta stosowana jest we wszystkich serwisach Google. W niektórych przypadkach można zastąpić tę nazwę również inną nazwą, stosowaną odnośnie do części zawartości konta Google. Tożsamość profilu Google może zostać wyświetlona dla użytkowników, którzy znają adres e-mail danego użytkownika lub dysponują innymi informacjami umożliwiającymi identyfikację.

Wykorzystywanie zapisanych informacji:

Oprócz wyszczególnionych wyżej możliwości zastosowania udostępnione informacje są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych Google. W miarę możliwości Google publikuje zebrane statystyki na temat działalności +1 użytkowników lub przekazuje je użytkownikom i partnerom, czyli wydawcy, stronom zainteresowanym lub powiązanym stronom internetowym.

Polityka prywatności dotycząca korzystania z Twittera

Funkcje na naszych stronach są powiązane z serwisem Twitter. Funkcje oferowane są przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Ponadto przy korzystaniu z Twittera i funkcji „retweet” odwiedzane strony są łączone poprzez konto Twittera z odwiedzanymi stronami internetowymi i przekazywane innym użytkownikom. Dane są przenoszone na Twittera.

Należy podkreślić, że jako oferent stron nie otrzymujemy informacji na temat treści przekazywanych danych i ich wykorzystywania na Twitterze. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twitter na stronie twitter.com/privacy.

Ustawienia ochrony danych na portalu Twitter można zmienić w ustawieniach konta pod  twitter.com/account/settings.

Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google Analytics 

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. plików cookie, czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze klienta w celu umożliwienia analizy korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje o korzystaniu z tej strony internetowej, generowane przez pliki cookie, przesyłane i gromadzone są z reguły na serwerze Google w USA. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie Google dokona skrócenia adresu IP klienta w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w innych państwach sygnatariuszach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełen adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony Google wykorzysta te informacje w celu analizy wykorzystania tej witryny przez klienta, sporządzania raportów na temat aktywności witryny oraz innych usług dla operatora strony www, związanych z korzystaniem z witryny i z Internetu. Adres IP, przekazany w ramach systemu Google Analytics przez przeglądarkę użytkownika, nie jest łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Zapisywanie plików cookie można zablokować poprzez odpowiednie ustawienie w programie przeglądarki; podkreślamy jednak, że w takim przypadku ew. nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej witryny w pełnym ich zakresie. Poza tym klient może zablokować pobieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z tej strony (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie funkcji plugin przeglądarki, dostępnej pod poniższym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

http://twitter.com/account/settings eRecht24, eRecht24 Facebook Datenschutzerklärung, Datenschutzerklärung Google Analytics, Datenschutzerklärung für Google +1, Datenschutzerklärung Twitter