Stopka redakcyjna

Stopka redakcyjna

Chętnie udostępnimy dalsze informacje.
Wystarczy zadzwonić bądź przesłać wiadomość faksem lub e-mailem.

Schneider Transport- und Lagerbehälter e.K.

Raiffeisenstraße 24
D-35236 Breidenbach-Oberdieten 

tel.: +49 (0) 6465 / 91 48-0
faks +49 (0) 6465 / 91 48-15 + 16
e-mail: info (at) schneider-logistics.de

 

Koncepcja – Projekt – Programowanie

werdewelt GmbH – Marketing personalny
Aarstraße 6
35756 Mittenaar-Bicken

www.werdewelt.info

 

Odpowiedzialność za treść

Treść niniejszej strony internetowej została przygotowana z największą starannością. Jednakże nie możemy gwarantować poprawności, kompletności i aktualności zawartych na niej danych. Zgodnie z § 7 ust. 1 niem. ustawy o mediach elektronicznych (TMG) dostawca usług jest odpowiedzialny za własne treści zamieszczane na tych stronach internetowych zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG dostawca usług nie jest jednakże zobowiązany do kontrolowania przesyłanych lub zapisanych obcych treści lub dochodzenia, czy wskazują one na działania niezgodne z prawem. Zobowiązania do usuwania lub blokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają tutaj nienaruszone. Odnosząca się do powyższego odpowiedzialność zachodzi jednakże dopiero w momencie rozpoznania konkretnego naruszenia prawa. W razie ujawnionych przypadków łamania prawa odpowiednie treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za odsyłacze (linki)

Nasza oferta zawiera odsyłacze do zewnętrznych stron podmiotów trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Z tego względu nasza firma nie może ponosić odpowiedzialności za poprawność obcych treści. Odpowiedzialność za zawartość stron, do których znajdują się odsyłacze, ponoszą wyłącznie ich właściciele lub operatorzy. W momencie zamieszczania odsyłacza strona z nim powiązana została sprawdzona pod kątem możliwego naruszenia prawa. W momencie zamieszczania odsyłacza nie występowały na stronie żadne treści sprzeczne z prawem. Prowadzenie ciągłej kontroli zawartości powiązanych stron nie jest możliwe bez konkretnych przesłanek wykazujących na naruszenie prawa. W razie ujawnionych przypadków łamania prawa odpowiednie łącza zostaną niezwłocznie usuwane.

Prawo autorskie

Treści i artykuły tworzone przez operatora strony podlegają przepisom niemieckiego prawa autorskiego. Treści niniejszej strony internetowej nie mogą być powielane, przetwarzane, publikowane i w jakikolwiek sposób wykorzystywane poza zakresem dozwolonym przez prawo autorskie bez wyraźnej pisemnej zgody ze strony danego autora lub wydawcy. Pobieranie i kopiowanie treści niniejszej strony jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. W zakresie, w jakim treści na niniejszej stronie nie zostały sporządzone przez właściciela, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. Treści pochodzące od osób trzecich są odpowiednio identyfikowane. Jeżeli mimo to użytkownik zauważy naruszenie prawa autorskiego, proszony jest o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. W przypadku ujawnionych przypadków łamania prawa odpowiednie treści zostaną niezwłocznie usunięte.